LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.

Zaawansowane półprodukty chemiczne

Niezawodne i kompetentne źródło dostaw substancji chemicznych

Jednostka biznesowa Advanced Industrial Intermediates jest jednym z głównych dostawców zaawansowanych półproduktów chemicznych na świecie. Dzięki bogatemu portfolio produktów i wieloletniemu doświadczeniu w produkcji jesteśmy sprawdzonym partnerem dla klientów z prawie wszystkich branż.

Jednostka Advanced Industrial Intermediates cieszy się obecnie silną pozycją na rynku w odniesieniu do wszystkich linii produktowych. Nasz sukces opiera się na dedykowanej obsłudze klienta i ścisłym ukierunkowaniu na rynek, co przekłada się na umiejętność dostrzegania trendów rynkowych i możliwości biznesowych na wczesnym etapie. Zwracamy szczególną uwagę na wysoką jakość oraz niezawodność dostaw.
Partnerstwo, zaufanie i zadowolenie klientów nie są dla nas pustymi słowami. Nieustanne doskonalenie relacji z partnerami jest kluczowym elementem naszej filozofii biznesowej. Regularne przeprowadzenie badań satysfakcji klientów to tylko jedna z metod realizacji tych założeń.

półprodukty chemiczne lanxess

Główne produkty i nazwy marek

Związki aromatyczne stanowią najważniejszy element naszego portfolio. Chlorobenzeny, chlorotolueny, nitrotolueny oraz ich pochodne takie jak nitrochlorobenzeny, krezole, toluidyny oraz monoizocyjaniany są wytwarzane w zintegrowanych klastrach zakładów produkcyjnych. Produkty benzylowe są ponadto wytwarzane w dwóch dedykowanych zakładach produkcyjnych, w których produkcja rozpoczyna się od toluenu.

Jednostka Advanced Industrial Intermediates jest również głównym producentem takich związków chemicznych jak aminy, produkty procesów utleniania takie jak bezwodnik ftalowy i bezwodnik maleinowy, alkohole polihydroksylowe takie jak trimetylolopropan i heksanodiol, kwas adypinowy, kwas fluorowodorowy i kwas siarkowy, chlorek tionylu, chlorek sulfurylu, hydrat hydrazyny i siarczan wapnia (spoiwo anhydrytowe), które jest stosowane jako spoiwo do posadzek.

Jednostka biznesowa Advanced Industrial Intermediates posiada ponadto bogatą ofertę antydegradantów takich jak fenylenodiaminy, aminy, monofenole i bisfenole, a także przyspieszaczy takich jak merkaptobenzymidazole, tiazole i sulfenamidy oraz środki peptyzujące (N,N'-ditiodi-o-fenylenobisbenzamid).

Główne marki obejmują:

Więcej informacji na http://advancedindustrialintermediates.com